Vážení spoluobčania

našu obec sa dlhé roky snažíme zveľaďovať, skrášľovať, udržiavať čistú, upravovať chodníky, cesty či starať sa o zeleň a pod. Rovnako ako sa na tom spolupodieľa nejeden z Vás a to dbaním o poriadok či čistotu pred Vašimi domami. Je to pre mnohých z nás prirodzené správanie sa k okoliu, v ktorom žijeme. Žiaľ aj medzi nami sa objavuje výnimka, kedy sa slušnosť potýka s aroganciou.

 

Toto je žiaľ príklad, akým spôsobom vyjadril náš občan svoje estetické cítenie a arogantným spôsobom zničil našu snahu o úpravu obecného pozemku.

 

Na priložených fotkách je možné vidieť stav verejného priestranstva pred domom zo dňa 31.01.2023. Tento pozemok bol upravený navozením zeminy, zarovnaním, vyčistením cesty a chodníka (z dôvodu, že majiteľ nehnuteľnosti parkoval na verejnej zeleni, kde poškodil vysadené kríkové tuje) a následne zasadením stromov na náklady obce. Táto snaha sa však nestretla s porozumením a dotyčným občanom boli stromy VYPÍLENÉ. Toto arogantné správanie voči nám všetkým je neospravedlniteľné. Chodníky zanesené blatom obmedzujú všetkých peších občanov, mamičky s kočíkom, či malými deťmi a pod., obecné financie sú financiami všetkých občanov a nehovoriac o dojme, akým pôsobil doterajší stav tohto verejného priestranstva..

 

Z tohto dôvodu sa vedenie obce rozhodlo rozšíriť svoje kapacity kamerového systému, aby  každý občan znášal následky za svoje neuvážené, alebo podobne arogantné konanie pred kompetentnými orgánmi.

 

Obec podala trestné oznámenie za poškodzovanie majetku obce.

Comments are closed.