VDG – uzávierka cesty III/1421 v Gabčíkove

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu rekonštrukčných prác na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo v dňoch 18.5.2022 od 7:00 do max. 24:00 hod dňa 24.5.2022, sa uskutoční čiastočná uzávierka premávky na ceste III/1421. Doprava bude riadená semaformi kyvadlovo po širokom chodníku, ako to už viackrát prebiehalo v minulosti.

 

Upozorňujeme, že prejazd vozidiel bude obmedzený na 12 t okrem autobusovej dopravy.

Comments are closed.