Výsledky volieb – Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Miestna volebná komisia v Dobrohošti

Zverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

 

Miestna volebná komisia v Dobrohošti, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022.

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 431

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 309

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 309

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 291

Počet zvolených poslancov: 5

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 307

 

1.Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 1. Adrián Juhos, Mgr.              143
 2. Tomáš Beck              126
 3. Eleonóra Borárosová             125
 4. Erika Álló Czvedler                  117
 5. Júlia Boráros                       116

2.Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 1. Martina Dillingerová, Ing.arch.       114
 2. Zoltán Jankó, Ing.                        112
 3. Zsolt Edmár, Ing.                                104
 4. Gejza Hegyi                                        84
 5. Andrea Kovácsová                        77
 6. Katarína Začková, Mgr. 64
 7. Marta Tomišová, Ing., PhD. 49
 8. Kornel Majthényi 46
 9. Kristián Kiss 20

3.Kandidát, ktorý bol zvolený za starostu obce:

 1. Jozef Boráros 171

4.Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce:

 1. Anikó Juhosová 126
 2. Kristián Kiss   10

 

 

Výsledky volieb – PDF

Comments are closed.