Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude k dispozícii 120 l nádoba hnedej farby,

ktorú nájdete vedľa kaplnky pri plote starej budovy bývalej základnej školy (budova vedľa obecného úradu).

 

Kuchynský odpad je potrebné triediť v domácnosti do ľubovoľnej nádoby bez sáčkov, tašiek a iných obalov,

následne takto zozbieraný odpad vysypať do 120 l hnedej nádoby s označeným logom kuchynský odpad.

 

!! Kuchynský odpad je potrebné do nádob vkladať bez sáčkov akéhokoľvek druhu!!

 

V prílohe nájdete rozpísaný zoznam kuchynského odpadu, ktoré patria do tejto hnedej nádoby.

 

!! Do kuchynského odpadu nepatrí !!:

plasty, kovy, papier, tetrapaky, použitý jedlý olej a tuky, tekuté odpady-polievky, omáčky, mlieko, voda, uhynuté zvieratá a extrementy, ohorky z cigariet..!!

 

bio03 bio02 bio01

Comments are closed.