Zmluva o poskytnutí dotácie na vybudovanie obecnej pece

CEZ: UVSR-71/2012

ZMLUVA

o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úplné znenie k dispozícii na stiahnutie:

Zmluva o poskytnutí dotácie (DOCX)
Zmluva o poskytnutí dotácie (PDF)

V Bratislave dňa: 28. feb. 2012
V Dobrohošti dňa: 20.02.2012

Comments are closed.