Kompa možné obmedzenie plavby

Na základe informácií o úrovni znižovania hladiny a obmedzení plavby v dňoch 27.9.-4.10.2021 Vás touto cestou informujeme, že prevádzka kompy Ostrava by nemala byť uvedeným znížením hladiny obmedzaná.

V prípade nutnosti obmedzenia plavby z dôvodu nepredpokladaných problémov Vás budeme o tejto skutočnosti okamžite informovať.

Dopravný úrad vydal v danom období výluku na plavbu s výnimkou kompy. Je preto možné, aby bola premávka zabezpečená s prihliadnutím na všetky bezpečnostné aspekty plavby.

Je však potrebné mať na vedomí, že k obmedzeniu môže prísť a prevádzka bude zabezpečená podľa uváženia prevádzkovateľa s prihliadnutím na možné riziká.

O prípadných obmedzeniach premávky bude prevádzkovateľ priamo informovať.

Comments are closed.