Plánovaná mimoriadna manipulácia na VD Gabčíkovo

Oznámenie o plánovanej mimoriadnej manipulácie na Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros z dôvodu opravy poškodeného asfaltobetónového tesnenia návodného svahu ľavostrannej ochrannej hrádze prívodného kanála.

Mimoriadna manipilácia – oznámenie

Comments are closed.